• Provoz školního klubu

   •  

    ŠKOLNÍ KLUB

     

    Provoz klubu: 12:45 – 15:00

     

    Podmínky pro přijetí dítěte do družiny:

    • řádně vyplněná přihláška do šk. klubu (z obou stran), potvrzení   o přečtení řádu ŠK.
    • zaplacení poplatku 400 Kč /4.,5.tř./ za 1. pololetí nejpozději        do 20. října 2020. Poplatek na 2. pololetí se hradí v průběhu ledna. Peníze zašlete na účet školy, případně předejte v hotovosti vychovatelce ŠK. V ceně je zahrnut pitný režim a materiál.

     

    O přijetí, případně o ukončení docházky rozhoduje ředitel školy na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. ,,O zájmovém vzdělávání.“ Do ŠK mohou být přihlášeni žáci 4. - 5. třídy. Žáci budou zařazeni do školního klubu s režimem školní družiny. Každou změnu odchodu dítěte z družiny je nutné předem ohlásit písemně (s datem a podpisem rodiče). Přednostně budou přijati žáci nižších ročníků, dojíždějící žáci a žáci zaměstnaných rodičů. 

     

    Školní klub mohou také navštěvovat žáci II. stupně, poplatek činí 20 Kč na celý školní rok.

     

    Nabídka činností:

    V družině si budeme hrát, odpočívat, sportovat v tělocvičně i venku na hřišti, tvořit, vyrábět, malovat, zpívat, pěstovat květiny, pracovat v dílně, v kuchyňce a navštěvovat školní knihovnu. Také budeme využívat multimediální učebnu. Během roku navštívíme akce pořádané DDM, městskou knihovnou a kulturním domem.

    vychovatelka Irena Skalická

     

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • zdislava@zdislava.net
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • webmaster: jan.zizlavsky@zdislava.net
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje